Sponsorer

Sponsorer

Vi som arrangörer för Sum-Sim Risk 2019 i Umeå vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer som bidrar till att tävlingarna kan genomföras.