Biljetter

Alla seriebiljetter är sålda och läktarna fullsatta.

Det kommer inte att säljas några enstaka biljetter i entrén, men vi uppmanar de som inte kommer att utnyttja sina seriebiljetter fullt ut att lämna in dessa i tävlingsbyrån så andra kan köpa dem, läs mer om det här.