Ackreditering

Alla simmare (även lagkappsimmare) och ledare ska ha ackreditering till Sum-Sim Riksfinalen för att kunna delta.

Varje ackreditering kostar 100 kr/aktiv och ledare, dock högst 1 ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Ledarackrediteringar utöver detta kostar 400 kr. Avgiften faktureras i efterhand.

Namn på lagkappssimmare (som inte simmar individuellt) och ledare som ska ackrediteras meddelas senast 14 november. Anmälan görs via denna länk: https://response.questback.com/idrott/sum2019. Observera att individuellt inkvalade simmares namn tas ut från tävlingsdatabasen.

Deltagarkorten är personliga för aktiva och ledare och ska bäras väl synliga under hela tävlingen. Korten hämtas vid incheckning i tävlingsbyrån vid ankomst.